Over Holland Park

Woonwijk Holland Park
De wijk met ongeveer 3000 appartementen is nog in aanbouw. Aan de westzijde van Holland Park wordt een park aangelegd. Dit park vormt straks het groene hart van de wijk.

Aanleiding woonwijk Holland Park
Woonwijk Holland Park is ontstaan uit de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord, een voormalig kantorengebied in Diemen Zuid. In 2007 heeft de gemeenteraad van Diemen besloten het noordelijk deel van Bergwijkpark te herontwikkelen tot een gemengd woon-werkgebied met voorzieningen. Hiervoor is een strategisch Masterplan ontwikkeld.

Ligging
Woonwijk Holland Park ligt tussen de A10, de Weespertrekvaart, de Gooiseweg en de trein-metrolijn Diemen Zuid. Het treinstation Diemen Zuid ligt aan de zuidelijke tak van de ringspoorbaan en heeft directe verbindingen met Schiphol/Den Haag en Lelystad/Hilversum.

Deelgebieden woonwijk Holland Park
Holland Park bestaat uit vier deelgebieden:

 • Holland Park
  De wijk met ongeveer 2100 appartementen is nog in aanbouw. Aan de westzijde van Holland Park wordt een park aangelegd. Dit park vormt straks het groene hart van de wijk. Het plangebied voor het Stedebouwkundig Plan Holland Park ligt in het noordoostelijk deel van Bergwijkpark Noord. Inmiddels zijn alle woningen verkocht en wordt er nog druk gebouwd.

  In Holland Park zijn duurzame onderdelen waarbij alles voldoet aan de nieuwste normen als het gaat om energiegebruik en belasting van het milieu. Inmiddels zijn alle woningen verkocht in dit deel. 
   
 • Campus Diemen Zuid
  Op de Campus wonen inmiddels meer dan 1000 studenten met allerlei voorzieningen binnen handbereik.  Op dit moment wordt de Campus uitgebreid met nog eens 774 wooneenheden voor studenten en young professionals. Zie ook: https://ourcampus.nl/nl/
   
 • Holland Park West
  Holland Park West ligt tussen Campus Diemen, het nieuwe Park, de Gooiseweg en de bestaande bebouwing langs de Daalwijkdreef. In dit deel kunnen 600 á 750 woningen  gebouwd. Zowel sociale huurwoningen, midden segment huurwoningen als ook vrije sector (koop- en huurwoningen). Ook wordt een Brede School gerealiseerd. De Brede School biedt ruimte voor 700 basisschoolleerlingen, een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal. Bekijk het Stedenbouwkundig Programma van Eisen en het Beeldkwaliteitsplan van Holland Park West.
   
 • Holland Park Zuid
  Nadere informatie over dit deel volgt later.

0 bestanden: