Over Holland Park

Woonwijk Holland Park
De wijk met ongeveer 3000 appartementen is nog in aanbouw. Aan de westzijde van Holland Park wordt een park aangelegd. Dit park vormt straks het groene hart van de wijk.

Aanleiding Holland Park
Holland Park is ontstaan uit de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord, een voormalig kantorengebied in Diemen Zuid. In 2007 heeft de gemeenteraad van Diemen besloten het noordelijk deel van Bergwijkpark te herontwikkelen tot een gemengd woon-werkgebied met voorzieningen. Hiervoor is een strategisch Masterplan ontwikkeld.

Ligging
Holland Park ligt tussen de A10, de Weespertrekvaart, de Gooiseweg en de trein-metrolijn Diemen Zuid. Het treinstation Diemen Zuid ligt aan de zuidelijke tak van de ringspoorbaan en heeft directe verbindingen met Schiphol/Den Haag en Lelystad/Hilversum.

Deelgebieden Holland Park
Holland Park bestaat uit drie deelgebieden:

 • Campus Diemen Zuid
  Op de Campus wonen inmiddels meer dan 1000 studenten met allerlei voorzieningen binnen handbereik. Zie ook: https://ourcampus.nl/nl/
   
 • Holland Park West
  Holland Park West ligt tussen Campus Diemen, het nieuwe Park, de Gooiseweg en de bestaande bebouwing langs de Daalwijkdreef. In dit deel zijn/worden 600 á 700 woningen  gebouwd. Zowel sociale huurwoningen, midden segment huurwoningen als ook vrije sector (koop- en huurwoningen). Ook wordt een Brede School gerealiseerd. De Brede School biedt ruimte voor 700 basisschoolleerlingen, een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal.
   
 • Holland Park Zuid
  Nadere informatie over dit deel volgt later.

Situatietekening
Op de tekening is een globale schets weergegeven van de 4 deelgebieden. 

0 bestanden: