Holland Park West

Holland Park West ligt tussen Campus Diemen, het nieuwe Park, de Gooiseweg en de bestaande bebouwing langs de Daalwijkdreef. In dit deel worden 600 á 750 woningen gebouwd. Zowel sociale huurwoningen, midden segment huurwoningen als ook vrije sector (koop- en huurwoningen). Ook wordt een Brede School gerealiseerd. De Brede School biedt ruimte voor 700 basisschoolleerlingen, een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal.

Holland Park is geen doorsnee woonwijk. Datzelfde gaat ook voor Holland Park West als woonbuurt gelden. De overkoepelende visie op Holland Park West rust op drie pijlers: Sociaal - Karakteristiek -
Duurzaam.

De gemeente streeft ernaar een nieuwe woonbuurt te realiseren die naar de toekomst toe duurzaam is ontworpen, zowel in sociaal, fysiek als milieu-opzicht. Een wijk in de typisch Nederlandse
traditie, met woonruimte voor mensen met zowel een dikke als een dunne portemonnee. Een buurt met een sfeervolle karakteristieke vormgeving waar ruimte is voor ontmoeting, spel, beweging en ontspanning

Op dit moment wordt gewerkt aan het ontwerp en de planning is dat er rond 2021 gestart wordt met de bouw van dit deel van de woonwijk Holland Park. Bekijk hier de plannen rond Holland Park West.

Cookie-instellingen