Holland Park West

Holland Park West ligt tussen Campus Diemen, het nieuwe Park, de Gooiseweg en de bestaande bebouwing langs de Daalwijkdreef. In dit deel worden 600 á 750 woningen gebouwd.

Zowel sociale huurwoningen, midden segment huurwoningen als ook vrije sector (koop- en huurwoningen). Ook wordt een Brede School gerealiseerd. De Brede School biedt ruimte voor 700 basisschoolleerlingen, een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal.

Op dit moment wordt gewerkt aan het ontwerp en de planning is dat er rond 2021 gestart wordt met de bouw van dit deel van de woonwijk Holland Park.

Bekijk het Stedenbouwkundig Programma van Eisen en het Beeldkwaliteitsplan van Holland Park West.