Holland Park Zuid

Het stedenbouwkundig plan voor de Natuurbuurt Holland Park Zuid is het sluitstuk van de transformatie van Bergwijkpark-Noord. 

Het plan sluit aan op de geldende principes voor de uitbreiding van Bergwijkpark-Noord. Het biedt een woonomgeving in hoge stadse dichtheid. Het onderscheidt zich hierbinnen door het wonen in een natuurbuurt, in de luwte van de stad en aan volwassen groen rondom toegankelijke collectieve hoven.
Alle woningen en gebouwen zijn opgenomen in een afwisselende gemengde stedenbouwkundige- en gebouwstructuur. Een gezonde menging van woningtypes en doelgroepen en het vergemakkelijken van ontmoetingen in een aangename omgeving worden hiermee geborgd.

De aanleiding tot dit specifieke plan wordt gevormd door de stukken stad die hieromheen zijn en worden gebouwd. Holland Park, Campus Diemen Zuid, Holland Park West en het nieuwe park vormen aan de noordzijde de stukken stad waarop Holland Park Zuid aansluit. De omzoming door de waterpartij en door de natuuroevers met volwassen groen aan de Zuidrand van Holland Park Zuid geven het gebied haar stedelijk-groene karakter.
 

Cookie-instellingen