Holland Park

Woonwijk Holland Park
De wijk met ongeveer 2100 appartementen is nog in aanbouw. Aan de westzijde van Holland Park wordt een park aangelegd. Dit park vormt straks het groene hart van de wijk. Het plangebied voor het Stedebouwkundig Plan Holland Park ligt in het noordoostelijk deel van Bergwijkpark Noord.

Inmiddels zijn alle woningen verkocht en wordt er nog druk gebouwd.